Journalist

Journalist

EN Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et ultrices gravida. Risus commodo viverra.

Jelentkezem

Journalist

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.ididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

pályázati feltételek:

 • sikeres érettségi vizsga
 • büntetlen előélet

 

bemeneti feltételek:

 • érvényes pályázat alapján
  lebonyolított sikeres felvételi vizsga
 • a támogatási szerződés feltételeinek elfogadása, a támogatási szerződés aláírása

az alapozó újságíró program időtartama: 6 hónap átlagos

csoportlétszám: 10-15 fő

az alapozó újságíró program befejezése után választható szakirányok:

(minden szakirány időtartama 1,5 év)

 • online újságírás
 • rádiós újságírás
 • televíziós újságírás
 • magazin újságírás

Újságírás

 • A színvonalas
  média szakmai
  munkára való al-
  kalmasság és
  tudás megszerzé-
  sének leghatéko-
  nyabb módja az
  egyéni tehetség-
  gondozásra épülő
  felkészítés. Erre a
  módszertani
  alapra épül a Nem-
  zeti Tehetséggon-
  dozó Nonprofit
  Kft. minden prog-
  ramja, így az ala-
  pozó újságíró te-
  hetséggondozási
  program is.
 • Programjaink
  alappillére a gya-
  korlat: a szakmai
  ismeretek átadása
  gyakorlati foglal-
  kozások keretében
  zajlik, és a tehet-
  séggondozási fo-
  lyamatban az
  egyéni teljesítmé-
  nyek alapján
  mérjük a fejlődést.
 • A koncentrált
  gyakorlás rendkí-
  vül idő- és energia-
  igényes, éppen
  ezért jelentős
  anyagi támogatás-
  sal segítjük prog-
  ramjaink résztve-
  vőit, hogy minél
  több figyelmet tud-
  janak fordítani a
  felkészülésre.

Alapozó újságírás

Az újságírói pályára fel-
készítő komplex tehet-
séggondozási programja-
ink első szakasza az ala-
pozás. Félévnyi intenzív
munkát szánunk minden
tehetséges résztvevőre,
hogy megalapozza tudá-
sát az újságírás alapmű-
fajaiban és felkészüljön a
szakirányválasztásra.

Az alapozó szakaszban
elsősorban a médiaszak-
mai alapismeretekkel, a
tényműfajokkal és a hír-
újságírással foglalko-
zunk. Mivel az újságírói
napi gyakorlat tetemes
része a hír- és hírháttér
műfajok alkalmazásából
áll, az alapozó program
résztvevői gyakorlati fog-
lalkozások és irányított
otthoni munka kereté-
ben sajátítják el a hírúj-
ságírás alapjait.

Az újságírói szakmában a
profizmus alapja a kiváló
felkészültség: alapozó
újságíró programunkban
éppen ezért különös
gondot fordítunk a meg-
felelő tájékozottság és
-forráskezelés rutinjának
megszerzésére. Ez a ma-
kulátlan újságírói etika
alapja, egyben pedig a
tényműfajok hatékonysá-
gának feltétele.

A minőségi tartalomké-
szítés egyik alapkövetel-
ménye az igényes nyelv-
használat és a kifogásta-
lan helyesírás. Az újság-
írói munkára felkészítő
tehetséggondozási prog-
ramjaink teljes időtarta-
ma alatt folyamatosan
foglalkozunk a résztve-
vők anyanyelvi kompe-
tenciáinak fejlesztésével
is – írásbeli és szóbeli
gyakorlatok keretében
egyaránt.

Pályázati feltételek:

 • sikeres érettségi vizsga
 • büntetlen előélet

 

Bemeneti feltételek:

 • érvényes pályázat alapján
  lebonyolított sikeres felvételi vizsga
 • a támogatási szerződés feltételeinek elfogadása, a támogatási szerződés aláírása

az alapozó újságíró program időtartama: 6 hónap átlagos

csoportlétszám: 10-15 fő

az alapozó újságíró program befejezése után választható szakirányok:

(minden szakirány időtartama 1,5 év)

 • online újságírás
 • rádiós újságírás
 • televíziós újságírás
 • magazin újságírás