Küldetésünk

Eredeti hangok, karakteres arcok, igényes kultúrafogyasztók és tartalomkészítők találkozóhelye vagyunk – az értékteremtés szándékával. Az új formákhoz műhelyt, a minőségi tartalmakhoz csatornákat biztosítunk, a közös gondolkodáshoz pedig méltó partnereket: a magyar újságírás kiváló szakembereit.

Nagyszerű adottságok, merész látásmód, eredetiség és különleges érzék az időtálló értékek iránt: ezt keressük a fiatal, ígéretes magyar tehetségekben, hogy a kiválóság egyedi lehetőségeit kínáljuk számukra.

A tehetség sokféle megnyilvánulása közül az alábbiak kiemelkedő értékkel bírnak a tartalomkészítői munkában:

 • eredeti látásmód, mely egyéni hangon szólal meg írásban és élőszóban egyaránt;
 • kifinomult nyelvérzék: a nyelvi kreativitás egyéni stílusban mutatkozik meg;
 • állandó törekvés műveltségének fejlesztésére, igényes és alapos tájékozódás;
 • gyors reakciókészség, a tanultak magabiztos alkalmazása;
 • képesség és igény az innovációra (nem csupán a már ismert anyagot variálja);
 • szintetizáló és integráló képesség (több területen szerzett tudásából merítve alkot újat);
 • kreatív témafeldolgozás multi-platform környezetben.

A Kárpát-medencei magyar médiaszakma tudásbázisaként alapvető céljaink:

 • folyamatosan biztosítani a minőségi utánpótlást a magyar újságírói szakma számára;
 • megtalálni, felismerni és egyedi tehetséggondozási programok keretében lehetőséget biztosítani fiatal tehetségeinknek a szakmai kibontakozásra a magyar média területén;
 • rugalmas felkészülési kereteket biztosítani az újságírói pályát választó fiatalok és az ezen a területen szakosodni kívánó gyakorló tartalomkészítők számára;
 • állandó szakmai fejlődési lehetőséget teremteni a gyakorló Kárpát-medencei újságírók számára;
 • workshopok, szakmai gyakorlatok, tapasztalatcserék, műhelymunkák és különböző tartalom-centrikus projektek keretében lehetőséget kínálni a szakmai fejlődésre mindazon fiatal tehetségek és gyakorló szakemberek számára, akik részt vesznek a Kárpát-medencei magyar újságírás értékteremtő folyamataiban;
 • pályázatok és vetélkedők formájában esélyt adni a szakmai megmérettetésre és a kiváló teljesítmények elismerésére.